Najczęściej zadawane pytania
Znajdź odpowiedzi na swoje pytania

Ogólne postanowienia

  04 lipca 2024

1 Podłączając się do naszych serwerów lub odwiedzając oficjalną stronę UtopiaFPS.pl, automatycznie zgadzasz się z tymi zasadami i zobowiązujesz się do ich przestrzegania

2 Nasze zasady są obowiązkowe dla wszystkich graczy, niezależnie od płci, narodowości i wyznania

3 Graczem jest każda osoba podłączająca się do serwera gry. Administracja i uprzywilejowani gracze nie różnią się od innych - Gracz to gracz

4 Mamy prawo zmieniać, dodawać lub usuwać punkty w zasadach w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w zasadach będą ogłaszane na serwerze Discord

5 Te zasady obowiązują na wszystkich serwerach gier UtopiaFPS.pl

6 Administracja nie zobowiązuje się ostrzegać graczy przed nałożeniem kary

Komunikacja

  04 lipca 2024

1.1 Zabronione jest korzystanie z programów do zmiany głosu
[Kara: Wyciszenie na 4 godziny]

1.2 Zabronione jest nadmierne obrażanie innych graczy
[Kara: Wyciszenie na 12 godzin / Zbanowanie na 1 dzień]

1.3 Zabronione jest jakiekolwiek obrażanie / wymienianie się rodzinnymi wiadomościami w złym tonie
[Kara: Wyciszenie na wszystkie formy komunikacji przez 7 dni]

1.4 Zabronione jest odtwarzanie muzyki w czacie głosowym
[Kara: Wyciszenie na 4 godziny]

1.5 Spam w czacie głosowym / czacie (Krzyki, spam identycznymi wiadomościami)
[Kara: Wyciszenie na 4 godziny]

1.6 Zabronione jest żebraństwo o cokolwiek od graczy, administracji i moderacji projektu
[Kara: Wyciszenie na 1 dzień]

1.7 Zabronione jest reklamowanie jakichkolwiek serwerów, stron internetowych, usług itp., jeśli reklama nie dotyczy UtopiaFPS.pl
[Kara: Wyciszenie na wszystkie formy komunikacji przez 30 dni / Zbanowanie na 1 dzień po ostrzeżeniu, jeśli reklama jest w nazwie broni]

1.8 Prowokowanie do złamania zasad (podżeganie)
[Kara: Wyciszenie na 12 godzin]

1.9 Zabronione jest krytykowanie działań administracji / moderacji na serwerach gry
[Kara: Wyciszenie na 3 dni]

1.10 Zabronione jest dyskutowanie o politycznych tematach związanych z wojnami. Zabronione jest podsycanie konfliktów międzyetnicznych na serwerach. Zabroniony jest nacjonalizm. Zabronione jest obrażanie krajów graczy - 🇺🇦 i 🇷🇺
[Kara: Wyciszenie na 3 dni]

1.11 Zabronione jest monitorowanie (ujawnianie lokalizacji) w kierunku własnej drużyny
[Kara: Wyciszenie na 4 godziny]

1.12 Zabronione jest wprowadzanie w błąd administracji / moderacji UtopiaFPS.pl
[Kara: Wyciszenie na 12 godzin]

Na serwerach zabronione jest

  04 lipca 2024

2.1 Korzystanie z oprogramowania zabronionego przez oficjalnego dewelopera Valve
[Kara: Zbanowanie na zawsze]

2.2 Ignorowanie administratorów, odmowa poddania się kontroli w celu sprawdzenia cheatów (jeśli administrator wezwał cię do tego), odmowa podania danych o koncie
[Kara: Zbanowanie na 1 miesiąc]

2.3 Zabronione jest utrudnianie normalnej gry (Na przykład: Celowe strzelanie do niegojących bomb, strzelanie w celu wywołania dźwięku)
[Kara: Wyciszenie na 4 godziny / Zbanowanie na 1 dzień]

2.4 Zabronione jest niszczenie swojej drużyny
[Kara: Wyciszenie na 4 godziny / Zbanowanie na 1 dzień]

2.5 Zabronione jest łamanie zasad gry, używanie cheatów
[Kara: Zbanowanie na zawsze]

2.6 Zabronione jest używanie innych gier lub jakichkolwiek trybów, które mogą wpłynąć na normalną grę na naszych serwerach
[Kara: Zbanowanie na zawsze]

2.7 Zabronione jest udostępnianie komuś konta, w tym administratorom UtopiaFPS.pl
[Kara: Zbanowanie na 7 dni]

2.8 Zabronione jest otrzymywanie wsparcia od administratorów w zakresie kradzieży / utraty / uszkodzenia konta
[Kara: Zbanowanie na 7 dni]

Zasady dla Administratorów

  04 lipca 2024

1.1 Administratorzy zawsze muszą przestrzegać zasad serwera i egzekwować je bezstronnie
[Kara: Degradacja / Usunięcie z roli Administratora]

1.2 Administratorzy powinni profesjonalnie i szybko zajmować się zgłoszeniami i sporami graczy
[Kara: Ostrzeżenie / Degradacja]

1.3 Administratorzy nie mogą nadużywać swoich uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistych lub bycia wobec graczy
[Kara: Degradacja / Ban]

1.4 Administratorzy powinni zachować pozytywne i szanujące stosunek do wszystkich graczy
[Kara: Ostrzeżenie / Degradacja]

1.5 Administratorzy muszą przestrzegać zasad poufności i nie ujawniać poufnych informacji o graczach
[Kara: Usunięcie z roli Administratora]

1.6 Administratorzy powinni być aktywni i dostępni dla graczy, aby odpowiadać na pytania i rozwiązywać problemy
[Kara: Ostrzeżenie / Degradacja]

UtopiaFPS.pl - Discord